Buurtvereniging
Vogelenbuurt Aardam-West

AED in de Vogelenbuurt

Zoals u waarschijnlijk al via email en Algemene Ledenvergadering heeft vernomen, willen we graag een AED in de Vogelenbuurt plaatsen. Een AED kan levens redden in geval van een hartstilstand.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor. Maar daar hangen vaak geen AED’s. De Hartstichting raadt iedereen aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die ook ‘s nachts bereikbaar is. Elke seconde telt bij een hartstilstand!


De inzamelingsactie is geslaagd!

we zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de inzamelingsactie voor de AED is geslaagd. Bedankt voor uw steun in deze actie!

De AED is reeds besteld en wordt binnenkort geleverd. In de aankomende periode zal bekend worden waar de AED wordt geplaatst in de wijk. Vanzelfsprekend streven we naar een zo centraal en toegankelijk mogelijke locatie.http://bit.ly/vogelenbuurtaed

Het bestuur van Belangenvereniging Vogelenbuurt Aardam WestOver onze Buurtvereniging

De vereniging Vogelenbuurt Aardam-west is opgericht kort na de oplevering van de 98 dakterraswoningen in de Vogelenbuurt van Ter Aar (voorheen Aardam-West). Uiteraard kenden de nieuwe bewoners een aantal gemeenschappelijke opstartproblemen. Bovendien werd de televisie geleverd via een een gemeenschappelijk antenne, waarvan de sporen inmiddels nauwelijks nog zichtbaar zijn. Dit waren de redenen om een vereniging op te richten, die de belangen van haar bewoners kan behartigen.

Sinds de oprichting, 8 november 1974, zijn wij als belangenvereniging actief op de volgende gebieden. De vereniging verdedigt en bemiddelt in collectief verband het belang van de aangesloten leden van de Vogelenbuurt. Dit kan gebeuren naar diverse instanties. Vooral naar de gemeente toe is dit belangrijk.

Op het gemeentehuis weet men inmiddels dat de Vogelenbuurt een vereniging heeft waar men terdege rekening mee moet houden. Bovendien wordt er gezamenlijk opgetreden in voorkomende gevallen naar nutsbedrijven.

Verder probeert de vereniging gunstige prijsafspraken te maken voor haar leden, t.w. met de schoorsteenveger/dakgootreiniger en voor collectieve reparaties en aanpassingen aan de woningen. Zo zijn in het recente verleden bij een gemeenschappelijk actie bij 12 woningen de kozijnen e.d. tegen een aantrekkelijke prijs vervangen en is bij 40 woningen een schelpenisolatielaag in de kruipruimte aangebracht. Bij een aantal woningen de dakgoten vernieuwd. De vereniging kan, bij belangstelling van meerdere huiseigenaren, offertes laten maken, wat meestal goedkoper uitpakt dan een particuliere aanvraag.

Op sociaal gebied is er incidenteel een buurtfeest, niet alleen leuk voor de kinderen maar ook gezellig voor de ouderen. Verder kende de vereniging een volleybalgroep ('de vogelballers') in onze wijk, Deze groep buurtbewoners trainden wekelijks op de dinsdagavonden in de sporthal De Vlinder en deden jarenlang mee aan het beroemde knakentoernooi in sporthal De Vlinder. Helaas zijn de volleybalactiviteiten doodgebloed en wachten onze volleybalshirts op nieuwe spelers.

Eenmalig is er een bowlingtoernooi geweest en was er een wandeling langs de molenviergang in Aarlanderveen met koffie voor en een drankje na de wandeling in de gezelligste kroeg van het dorp.

Voor de kinderen is de viering van Halloween een vaste activiteit. Indien de winter streng genoeg is, dan wordt er een schaatswedstrijd op de ringsloot georganiseerd. Deze sloot is ook ideaal voor een viswedstrijd.

Als er vanuit de leden behoeften is aan andere sporten en/of activiteiten, dan kan ook hier de vereniging een rol in spelen.